Ekologinen kalustevalmistus ja hiilikädenjälki

Meille Piantekilla ekologisuus merkitsee valintoja, joita tehdään asiakkaidemme kanssa yhdessä. Valitsemalla laadukkaita ja kestäviä materiaaleja takaamme tuotteillemme pitkän käyttöiän. Tuotannossamme on mahdollista käyttää kierrätysmateriaaleja ja niitä löytyy kattavasti. Materiaalimäärät optimoidaan tarkasti ja tuotannossa syntynyt jätemäärä lajitellaan huolellisesti. Tämä mahdollistaa materiaalien uusiokäytön. Arkistoimme kaikista tuotteistamme tarkat tiedot ja myös aiempi tuote voidaan ympäristö huomioon ottaen päivittää tai korjata. Tästä kaikesta vastaa meidän oma tuotantomme.

 

Kestävä toimitilarakentaminen

Rakentamisen vaikutuksia ympäröivään maailmaan tutkittaessa voidaan todeta, että luonnonvarat eivät ole loppumattomia ja rakentaminen kuluttaa niitä kovaa vauhtia. Rakentamisen ekologisuus alkaa jo suunnittelupöydällä. Ei ole yhdentekevää mistä materiaaleista ja miten rakennus rakennettaan. Rakennuspaikka, rakennuksen sijoittelu ja materiaalivalinnat ovat merkityksellisiä ekologisuuden kannalta. Käytämme paikallisia materiaalin toimittajia ja tästä syystä suosimme puuta, jota löytyy Suomen joka kolkasta. Lisäksi puu sitoo itseensä hiilidioksidia kasvaessaan. Valikoimastamme löytyy erilaisia pitkäikäisiä ja hyviksi todettuja luonnonmateriaaleja sekä kierrätysmateriaaleja. Näistä löytyy myös sellaisia materiaaleja, joita voidaan esimerkiksi purun jälkeen käyttää viljelyspellon ravinteena.

 

Talotekniikan energiatehokkuudessa on tapahtunut suurta kehitystä ja lämmöntalteenottoa on toteutettavissa kaiken lämmöntuotannon yhteyteen.

Sisäilmalla on suuri merkitys ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Ilmanpuhdistuksessa on mahdollista käyttää energiatehokasta suodatintekniikkaa. Se mahdollistaa tehokkaan ilman läpivirtauksen suodatintehon säilyessä silti huipussaan.

Älykkäät energiaratkaisut mahdollistavat kaksisuuntaisena sen, että sinne voidaan syöttää ja sieltä saadaan energiaa. Aurinkopaneelien, tuulivoimaloiden ja niiden akkujärjestelmien kehitys täydentävät myös näitä ratkaisuja.

Vesi on elintärkeä uusiutuva luonnonvara, mutta kulutus voi ylittää veden tuoton. Veden kierrätykseen ja säästämiseen on olemassa jo useita ratkaisuja. Näiden lisäksi olisi tärkeää muuttaa toimintaa siten, että veden hävikki minimoidaan ja käyttöä tehostetaan. Vedenkulutuksen hillintä on ilmastoteko.

 

Rakennusten käyttöikää on pidennettävä elinkaariajattelun mukaisella rakentamisella. Suunnittelussa on huomioitava tilojen muunneltavuus erilaisiin käyttötarpeisiin. Tällä saadaan kiinteistölle arvoa pitkälle tulevaisuuteen eikä vain purkutyöstä aiheutuvia kustannuksia.

Kun koet ekologisuuden ja kestävän rakentamisen olevan tärkeää, sen täytyy olla tärkeää myös kaikille rakentamisessa mukana oleville. Kestävään ja ekologiseen lopputulokseen päästään, kun yritykset, joiden kanssa työskentelet jakavat saman arvomaailman.