Burger King Free Standing

Tuotimme pilottina Restel Oy:lle kolmen kohteen Burger King Muurala, Porvoo ja Hyvinkää kokonaisvaltaiset urakoinnit Degree360 -periaatteella.

Suunnitelmat toteutettiin huolellisella arkkitehtisuunnittelulla ja konseptin vaatimusten mukaisesti. Nämä pilotit lähtivät matkaan tontin raivaustöillä ja työmaa-alueen asianmukaisella aitaamisella.

Kohteiden toteutukset poikkesivat toisistaan ja piloteista saatiin paljon tietoa konseptin vaatimuksista ja niiden toimivuuksista Suomen olosuhteisiin. Kohteissa oli myös toimivaa liiketoimintaa, joka asetti projektille omat haasteet ja vaatimukset.

Rakennusprosessi on aina kaikkien toimijoiden yhteinen tulos. Prosessin onnistumiseen vaaditaan kaikkien täydellinen työpanos, osaaminen ja kokemus. Tämä saavutetaan vain hyvällä yhteistyöllä. Kiitämme Resteliä ja eri urakoihin liittyneitä toimijoita hyvästä yhteistyöstä.

Kehitämme palveluitamme ja tuotteitamme alan johtavien toimijoiden kanssa. Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme vain sellaisia toimijoita, jotka ovat valmiita sitoutumaan samoihin vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin kuin mekin.

Tarjoamme projektiisi ammattitaitoisen tiimi, joka sitoutuu aina projektin onnistumiseen. Tällöin projekti saadaan aikataulussa ja budjetissa maaliin laadusta tinkimättä.