Tietosuojaseloste – Piantek Oy

 

Tiivistelmä

Piantek Oy suunnittelee, valmistaa ja asentaa erikoiskalusteita yrityksille ja muille yhteisöille liikekeskuksiin, myymälöihin, ravintoloihin, laivateollisuudelle ja muihin vaativiin tilaratkaisuihin. Asiakkaittemme palvelemiseksi keräämme tarpeellisia tietoja myös asiakkaittemme yhteyshenkilöiltä. Pidämme tietosuojaa tärkeänä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Piantek Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterit sisältävät asiakkaittemme yhteyshenkilöistä tietoja, jotka koostuvat asiakkaan tai yhteyshenkilön itsensä ilmoittamista tavanomaisista yhteystiedoista sekä automaattisesti kerättävistä verkkosivuston käyttötiedoista. Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai asiakashankintaan liittyvään oikeutettuun etuun taikka rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Tietoja käytetään tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä yrityksille ja muille yhteisöille suunnattuun mainontaan ja markkinointiin. Rekisteröidylle voidaan hänen työtehtävänsä perusteella lähettää yritykselle tai muulle yhteisölle suunnattua suoramarkkinointia, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille.

Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen, jossa kerromme, mitä tietoja keräämme ja miten niitä käytämme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa:

Piantek Oy                                                                  Yhteyshenkilö: Timo Maunula

Koskitie 14                                                                  Sähköposti: timo.maunula@piantek.fi

FI-61330 Koskenkorva                                               Puhelin: 050 422 3257

 

1.      Mitä henkilötietojasi keräämme ja miten niitä keräämme

 

Voimme kerätä sinusta tietoja, kun tilaat tuotteitamme, käytät verkkosivujamme, vierailet toimipisteessämme tai muissa vuorovaikutustilanteissa henkilöstömme kanssa. Emme kerää sinuun liittyviä arkaluonteisia tietoja. Keräämämme tiedot voidaan jakaa tietolähteen perusteella kahteen luokkaan: (a) työnantajasi antamat tai itse antamasi tiedot ja (b) automaattisesti keräämämme tiedot. Voimme yhdistää ja yhdistellä automaattisesti keräämiimme tietoja meille antamiisi tietoihin.

Voimme kerätä itsesi tai työnantajasi meille antamia työtehtävääsi liittyviä henkilötietojasi kuten nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja työnantajan sekä tietoja työtehtäväsi luonteesta, projekteista ja projektirooleista. Voimme kerätä myös muita meille antamiasi tietoja. Lisäksi tallennamme rekisteriin tiedon siitä, oletko antanut suostumuksen suoramarkkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai oletko kieltänyt suoramarkkinoinnin.

Voimme käyttää erilaisia menetelmiä kerätäksemme automaattisesti tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme vierailemasi sivut. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Evästekäytäntömme on selvitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 9.

 

2.      Mikä on käsittelymme peruste ja mihin käytämme henkilötietojasi

 

Henkilötietojesi käsittelyn ensisijaisena perusteena on Piantek Oy:n asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa olet, ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

Käytämme henkilötietojasi asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin.

 

3.      Kuka henkilötietojasi käsittelee

 

Henkilötietojasi käsittelevät Piantek Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät markkinointiin, myyntiin, asennukseen tai hallintoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstöryhmä käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita sekä kampanja- ja analytiikkapalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

 

4.      Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan Euroopan unionin alueella eikä niitä siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

 

5.      Luovutetaanko henkilötietojasi kolmansille osapuolille

 

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä siirtää liiketoimintamme kolmannelle kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

 

6.      Miten henkilötietojesi tietoturva on järjestetty

 

Säilytämme tietojasi sähköisissä rekistereissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojesi turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekistereihin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja tietojen käsittely on sallittu ainoastaan henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

 

7.      Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään

 

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaaseemme päättyy tai tehtäväsi muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojesi käsittelylle ole enää perustetta.

 

8.      Millaisia oikeuksia sinulla on

 

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 

9.      Evästeet

 

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen. Evästeet voivat jäädä tietokoneelle vaihtelevaksi ajaksi tai ne voivat poistua selaimen sulkemisen jälkeen.

 

Evästeiden käyttö

Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeitä voidaan käyttää myös antamiesi tietojen säilyttämiseksi. Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivut toimivat oikein, osa taas parantaa sivujen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että käyttäjän ei tarvitse sivustolla vieraillessa syöttää aina uudelleen käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja. Osa evästeistä kerää tietoa sivuston käytöstä (statistiikkaa), jotta sivustoa voidaan kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja hyödyllisemmäksi.

 

Google Analytics

Sivustomme käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästesarjaa tietojen keräämiseen, käyttöön liittyvien tilastojen luomiseen, sivuston valvontaan ja sen suorituskyvyn parantamiseen (performance eväste). Kaikki kyseisten evästeiden kautta saadut tiedot kerätään ja koostetaan anonyymisti, eivätkä ne tunnista käyttäjää henkilönä. Mikäli olette tilanneet uutiskirjeemme, voimme kerätä tietoa siitä, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivustolle.

 

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustollamme voi olla kolmansien osapuolien sisältöä upotettuna, kuten esimerkiksi Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Sivustolla vierailun aikana käyttäjä voi saada tietokoneeseen tällaisien kolmansien osapuolien lähettämiä evästeitä sivuston upotetun sisällön sisältämiltä muilta verkkosivustoilta tai verkkopalvelimilta. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja käyttäjän vierailusta omilla evästeillään kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Tällaisten evästeiden ja muiden kolmansien osapuolien käyttämien seurantajärjestelmien asennusta ei ole mahdollista valvoa teknisesti sivuston hallinnoijan toimesta emmekä valvo näiden evästeiden käyttämistä.

 

Evästeiden hallinta

Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

 

10.      Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse.