Tietosuojaseloste – Piantek Oy

 

Tiivistelmä

Piantek Oy suunnittelee, valmistaa ja asentaa erikoiskalusteita yrityksille ja muille yhteisöille liikekeskuksiin, myymälöihin, ravintoloihin, laivateollisuudelle ja muihin vaativiin tilaratkaisuihin. Asiakkaittemme palvelimeksi keräämme tarpeellisia tietoja myös asiakkaittemme yhteyshenkilöiltä. Pidämme tietosuojaa tärkeänä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Käsittelemme asiakkaittemme yhteyshenkilöistä tietoja, jotka koostuvat asiakkaan tai yhteyshenkilön itsensä ilmoittamista tavanomaisista yhteystiedoista sekä automaattisesti kerättävistä verkkosivuston käyttötiedoista. Henkilötietojen käsittely perustuu liiketoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen liittyvään oikeutettuun etuun, rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai lakisääteiseen velvoitteeseemme. Henkilötietoja käytetään tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä yrityksille ja muille yhteisöille suunnattuun mainontaan ja markkinointiin. Rekisteröidylle voidaan hänen työtehtävänsä perusteella lähettää yritykselle tai muulle yhteisölle suunnattua suoramarkkinointia, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille.

Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen, jossa kerromme, mitä tietoja keräämme ja miten niitä käytämme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa:

Piantek Oy                                                        Yhteyshenkilö: Timo Maunula

Koskitie 14                                                        Sähköposti: timo.maunula@piantek.fi

FI-61330 Koskenkorva                                     Puhelin: 050 422 3257

 

1.               Mitä henkilötietojasi keräämme ja miten niitä keräämme

Voimme kerätä sinusta tietoja, kun käytät palveluitamme ja tilaat tuotteitamme, käytät verkkosivujamme, vierailet toimipisteessämme tai muissa vuorovaikutustilanteissa henkilöstömme kanssa. Emme kerää sinuun liittyviä arkaluonteisia tietoja. Keräämämme tiedot voidaan jakaa tietolähteen perusteella kahteen luokkaan: (a) työnantajasi antamat tai itse antamasi tiedot ja (b) automaattisesti keräämämme tiedot. Voimme yhdistää ja yhdistellä automaattisesti keräämiämme tietoja tietoihin, jotka olet itse tai jotka työnantajasi on antanut meille.

Voimme kerätä itsesi tai työnantajasi meille antamia työtehtävääsi liittyviä henkilötietojasi kuten nimen, työpuhelinnumeron, työsähköpostiosoitteen ja tiedon työnantajastasi sekä tietoja työtehtäväsi luonteesta, projekteista ja projektirooleista. Voimme käsitellä myös muita meille antamiasi tietoja. Lisäksi tallennamme tietojesi yhteyteen tiedon siitä, oletko antanut suostumuksen suoramarkkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai oletko kieltänyt suoramarkkinoinnin.

Voimme käyttää erilaisia menetelmiä kerätäksemme automaattisesti tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme vierailemasi sivut. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit hallinnoida verkkosivustolla käytettäviä evästeitä sivustolla olevan evästeilmoituksen avulla. Evästekäytäntömme on selvitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa 8.

 

2.               Mikä on käsittelymme oikeusperuste ja mihin käytämme henkilötietojasi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme (liiketoiminnan harjoittaminen ja edistäminen) tai antamasi suostumus. Kirjanpitoaineistoon sisältyvien henkilötietojen osalta käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen velvoitteemme (kirjanpitolaki 1336/1997).

Käytämme henkilötietojasi asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista lain tai sopimuksen nojalla. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin edellytys sille, että voimme täyttää sopimusvelvoitteemme suhteessa edustamaasi organisaatioon.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

3.               Luovutetaanko henkilötietojasi kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja sellaisille käyttämillemme ulkopuolisille palveluntarjoajille eli henkilötietojen käsittelijöille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme ohjeistuksen mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi käyttämiemme tietojenkäsittely- ja muiden tietotekniikkapalveluiden sekä kampanja- ja analytiikkapalveluiden palveluntarjoajat. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä siirtää liiketoimintamme kolmannelle kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan siirrossa, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen liiketoiminnan siirron toteuttamiseksi.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli se on tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

 

4.               Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jotkin käyttämämme henkilötietojen käsittelijät ovat kuitenkin sijoittautuneet ETA:n ulkopuolelle. Tällöin varmistamme henkilötietojesi suojan tason esimerkiksi edellyttämällä henkilötietojen käsittelijää hyväksymään Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet osaksi meidän ja henkilötietojen käsittelijän välistä sopimusta.

 

5.               Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta. Lähtökohtaisesti säilytämme tiedot asiakkuuden jatkuessa, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaaseemme päättyy tai tehtäväsi muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojesi käsittelylle ole enää perustetta.

Kirjanpitolain (1336/1997) mukaisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään kymmenen (10) vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota kirjanpitoaineisto koskee.

Evästeiden keräämiä tietoja säilytetään evästeilmoituksessa ilmoitetun mukaisesti.

 

6.               Millaisia oikeuksia sinulla on

6.1.            Yleistä

Voit käyttää tässä kohdassa kuvattuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun yhteyshenkilöön sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Ilmoitamme sinulle pyyntösi nojalla toteutetuista toimenpiteistä lähtökohtaisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Sinulle ilmoitetaan myös, mikäli emme jostain syystä tule toteuttamaan pyyntöäsi.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti sinulle maksutonta.

Huomaathan, että voimme oikeuksiesi toteuttamiseksi joutua pyytämään sinulta lisätietoja, jotta voimme tunnistaa sinut riittävällä tavalla.

6.2.            Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Voit pyytää meiltä vahvistuksen siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Voit pyytää meiltä tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja päästä näihin henkilötietoihin käsiksi.

6.3.            Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Voit pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään henkilötietojasi, mikäli ne ovat mielestäsi epätarkkoja, virheellisiä tai puutteellisia.

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi esimerkiksi, mikäli henkilötiedot ovat tarpeettomia. Huomaathan, että emme kaikissa tilanteissa voi poistaa tietojasi, mikäli niiden säilyttäminen on meille lakisääteinen velvoite tai niiden säilyttämiselle on muu lainmukainen peruste.

6.4.            Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa annetun suostumuksen.

6.5.            Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin, jos olet kiistänyt tietojesi paikkansapitävyyden, ja varmistamme tietojesi paikkansapitävyyttä.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietojasi voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla, tietosuojalainsäädännössä määritellyillä perusteilla.

6.6.            Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Tällöin emme saa enää käsitellä kyseisiä henkilötietoja, ellemme voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun oikeutesi rekisteröitynä.

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

6.7.            Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Voit tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle osoitteessa www.tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle.

 

7.               Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat tyypillisesti pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen tai muulle päätelaitteellesi, ja joiden avulla laitteesi voidaan tunnistaa. Evästeet voivat jäädä tietokoneelle tai muulle päätelaitteellesi vaihtelevaksi ajaksi tai ne voivat poistua selaimen sulkemisen jälkeen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden käyttö

Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeitä voidaan käyttää myös antamiesi tietojen säilyttämiseksi. Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivut toimivat oikein, ja tämän johdosta näitä evästeitä ei voida poistaa käytöstä. Osa taas parantaa sivujen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä tai mahdollistaa markkinointitoimenpiteiden kohdistamisen ja optimoinnin. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että käyttäjän ei tarvitse sivustolla vieraillessa syöttää aina uudelleen käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja. Osa evästeistä kerää tietoa sivuston käytöstä (statistiikkaa), jotta sivustoa voidaan kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja hyödyllisemmäksi.

Google Analytics

Suostumuksellasi sivustomme käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästesarjaa tietojen keräämiseen, käyttöön liittyvien tilastojen luomiseen, sivuston valvontaan ja sen suorituskyvyn parantamiseen (performance eväste). Kaikki kyseisten evästeiden kautta saadut tiedot kerätään ja koostetaan niin, että ne eivät tunnista käyttäjää henkilönä. Mikäli olette tilanneet uutiskirjeemme, voimme kerätä tietoa siitä, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivustolle.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustollamme voi olla kolmansien osapuolien sisältöä upotettuna, kuten esimerkiksi Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Sivustolla vierailun aikana käyttäjä voi saada tietokoneeseen tällaisien kolmansien osapuolien lähettämiä evästeitä sivuston upotetun sisällön sisältämiltä muilta verkkosivustoilta tai verkkopalvelimilta. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja käyttäjän vierailusta omilla evästeillään kulloinkin voimassa olevien ehtojensa mukaisesti. Tällaisten evästeiden ja muiden kolmansien osapuolien käyttämien seurantajärjestelmien asennusta ei ole mahdollista valvoa teknisesti sivuston hallinnoijan toimesta emmekä valvo näiden evästeiden käyttämistä.

Evästeiden hallinta

Voit hallinnoida verkkosivustollamme käytettäviä evästeitä sivustolla näkyvän evästeilmoituksen avulla. Muita kuin välttämättömiä evästeitä ei käytetä, ellet ole siihen erikseen suostunut. Huomaathan, että emme välttämättä kykene tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluita etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä verkkosivuston osia, mikäli kaikkia evästeitä ei ole sallittu.

Voit muuttaa tai peruuttaa tekemäsi evästevalinnat milloin tahansa evästeilmoituksen kautta.

Ilmoitathan hyväksymistunnuksen ja -päivämäärän, mikäli otat meihin yhteyttä evästeisiin liittyen.

 

8.               Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain suorittamamme henkilötietojen käsittelyn ja/tai soveltuvan lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme ja/tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse.